08 listopada 2016

8 LISTOPADA 2016, NUMER RAPORTU ESPI 3/2016 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że powziął informację, że w dniu 7 listopada 2016 r. Pan Wojciech Małek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta.

 

W związku z planowanymi działaniami i rozwojem, do Zarządu Emitenta w najbliższym czasie dołączy nowy Członek Zarządu, pełniący uprzednio funkcję Członka Zarządu w jednym z wiodących banków w Polsce, o czym Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016