30 listopada 2016

30 LISTOPADA 2016, NUMER RAPORTU ESPI 6/2016 – Zawarcie umowy dotyczącej nabycia znaczącego portfela wierzytelności bankowych

Zawarcie umowy dotyczącej nabycia znaczącego portfela wierzytelności bankowych.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016, Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2016 r. podmiot w 100% kontrolowany przez Emitenta („Podmiot Zależny”) zawarł Umowę dotyczącą przelewu niezabezpieczonych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ponad 1 mld zł („Wierzytelności”). Zgodnie z postanowieniami Umowy, przeniesienie własności Wierzytelności zaplanowane jest w dwóch etapach, każdy po uiszczeniu przez Podmiot Zależny ustalonej ceny. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Emitent poinformuje o ewentualnych istotnych zdarzeniach.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016